LOTTA SVÄRD – ruokaa koko komppanialle

”Yhä vieläkin Lotta Svärdistä puhe syntyy toisinaan, kun iltavalkean ääressä sotakumppani kohdataan.” Lotta Svärd oli naisten vapaaehtoinen, aseeton maanpuolustusjärjestö, joka toimi vuosina 1921–1944. Lottatyö oli monipuolista yhteiskunnallista huoltotyötä ja avustustoimintaa niin siviilien kuin puolustusvoimienkin hyväksi. Järjestössä toimi enimmillään 240 000 naista ja tyttöä. Lottien toimialoista jäsenmäärään suhteutettuna suurin oli ruokahuolto. Muonitusjaoston työ oli heti alusta alkaen…