Tarina

Suomi syö ja juo on suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin juurille omistautunut ilmiö. Tavoitteemme on kertoa tositarinoita siitä, miten me suomalaiset olemme syöneet ja juoneet kautta aikojen. Haluamme myös auttaa ymmärtämään nykypäivän ruokailmiöiden taustoja.

Suomi syö ja juo -hanke sai alkunsa vuonna 2012. Museoiden yhteistyöverkosto TAKO oli perustettu muutamia vuosia aikaisemmin. Jotta voi kertoa Suomi syö ja juo -hankkeen tarinan, on kerrottava Arki-poolin tarina.

TAKO -verkosto jakautui alatyöryhmiin eli pooleihin. Toiminnan ajatus on, että kukin eri museoiden edustajien muodostama pooli keskittyisi tallentamaan tiettyä aihealuetta. TAKO -verkoston kolmas pooli ryhtyi tallentamaan arkea.

Arki -pooli koostui aluksi yhdestätoista museosta, jotka päättivät ensimmäisenä yhteisenä projektinaan tallentaa suomalaisen talvipäivän. Projektista syntyi Suomalainen Talvipäivä -verkkonäyttely. Vuonna 2012 pooli etsi ideaa uudelle projektille.

Museot olivat kiinnittäneet huomiota syömisen ja juomisen ympärille kehittyneeseen kuplivaan keskusteluun. Se haluttiin tallentaa myöhemmille sukupolville. Syntyi Suomi syö ja juo -hanke, jonka tavoitteena oli uusin keinoin tallentaa suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria – siis sitä, mitä suomalaiset syövät ja juovat.

Hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena 2013 museot järjestivät verkkosivujen ja sosiaalisen median avulla Minä ja ruoka -kuvakeräyksen. Kuka tahansa saattoi lähettää museoille keräyksen aikana kuvia siitä, mitä syö ja juo päivittäin. Lähetetyistä hieman yli 300 kuvasta noin 170 tallennettiin Museoviraston kuvakokoelmiin.

Tämän jälkeen hanke sai jatkorahoitusta Museovirastolta kahtena vuonna. Alkuperäinen idea kehittyi, ja hanke keskittyi soveltamaan museotyössä uusia työkaluja: sosiaalista mediaa ja yhteisöllistä aineistonkeräystä. Samalla syntyi ajatus tuoda esille myös suomalaista ruoka- ja juomaperinnettä modernilla otteella.

Vuonna 2016 Museoviraston rahoitus päättyi. Suomi syö ja juo -hanke sai kuitenkin uuden elämän, kun suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin edistämisen ELO -säätiö otti hankkeen siipiensä alle. Nyt Suomi syö ja juo on osa Syödään yhdessä -ilmiötä, ja jatkaa suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin tarinoiden kertomista.

 

syomaan_web_1-01         TAKO